Praktijk voor Osteopathie
Marcel Leibbrand

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele (door de handen uitgevoerde) functionele geneeskunde die gebaseerd is op kennis uit de anatomie, embryologie, neurologie, fysiologie en pathologie. De osteopathie baseert zich hierbij op drie fundamenten:

•    Het lichaam is een biologische eenheid
•    Vorm en functie beïnvloeden elkaar wederkerig
•    Het lichaam heeft een zelfhelend vermogen

Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van het lichaam. Daartoe wordt het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren), het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en het cranio-sacrale systeem (schedel, heiligbeen, hersenvliezen, en het ruggenmergvlies) manueel onderzocht op bewegingsverlies. Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is. Alle hierboven genoemde structuren zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.

De osteopaat onderzoekt de kwaliteit en bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar relaties met uw klacht. Tijdens de zesjarige opleiding tot osteopaat staat het in beweging brengen van het weefsel centraal. Met beweeglijkheid wordt niet alleen bedoeld het voortbewegen van de mens, maar ook de beweging van alle, organen, cellen, zenuwbanen, spieren en botten ten opzichte van elkaar.

Bewegingsverlies kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een ongeval, ziekte, operatie, stress of slechte voedings- en/of leefgewoonten.  Door de gevonden bewegingsbeperkingen te behandelen en het evenwicht tussen de verschillende systemen te herstellen, geeft een osteopaat het lichaam weer de mogelijkheid zichzelf te compenseren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De osteopaat begint met een uitgebreid gesprek om een indruk te krijgen van de ontstaansgeschiedenis van de klacht. Daarbij komen niet alleen vragen aan de orde die direct betrekking hebben op de klacht, maar wordt ook aandacht besteed aan de ziektegeschiedenis, leefgewoonten, familiaire klachten en medicijngebruik.

Vervolgens vindt een onderzoek plaats van top tot teen. De osteopaat onderzoekt met zijn handen alle bewegingssystemen op hun beweeglijkheid. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen van het lichaam in kaart gebracht. Daarna bespreekt hij met de patiënt welke stoornissen hij gevonden heeft, hoe deze in verband staan met de klacht, hoe de klachten verholpen en hoe mogelijk in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Wist u dat verminderde beweeglijkheid vaak niet aan te tonen is door medisch onderzoek. Als je een pijnlijke schouder of heup niet goed kan bewegen kan het zijn  dat er op een röntgenfoto, echografie  of MRI niets bijzonders te zien is.

Daar waar er sprake is van klachten zonder duidelijke medische oorzaak kan de osteopaat de oorzaak van deze klachten vaak opsporen omdat hij getraind is in het onderzoeken en behandelen van de mobiliteit van alle weefsels.

Wat houdt een osteopatische behandeling in?

Tijdens de behandeling kunnen de handgrepen variëren van subtiel tot stevig, veelal op andere plaatsen dan waar de klachten zich bevinden. De oorzaken van de klachten liggen vaak (maar niet altijd) in een ander deel van het lichaam dan waar de symptomen zich uitten.

De osteopaat helpt het lichaam om zelf te herstellen door bewegingsverliezen op te heffen die een genezing in de weg staan. Osteopaten gebruiken geen apparatuur of medicijnen. Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te reageren op de behandeling en het zelf herstellend vermogen aan te spreken. De toegepaste behandeltechnieken van de osteopathie zijn veilig.

De periode tussen de behandelingen is gemiddeld 3 weken, maar kan ook 1 tot 6 weken duren.

Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken. Als na 4 behandelingen geen vermindering van klachten is opgetreden, zal in de regel de behandeling worden aangepast of gestaakt.

De osteopaat is niet alternatief, dat wil zeggen in plaats van de reguliere gezondheidszorg, maar complementair, een aanvulling op de reguliere zorg. Een osteopaat is tevens geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is verwijst een osteopaat door.

Wilt u meer informatie vinden over osteopathie bezoek dan de website van de

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

www.osteopathie.nl